<< Главная страница

МОРФОЛОГIЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2916


МОРФОЛОГIЧНI НОРМИ регулюють вибiр варiантiв морфологiч-ноï форми слова i варiантiв поєднання з iншими словами. Так, правильно вживати форму матерiв, але не можна статтi в (треба статей). Слiд мати на увазi, що в украïнськiй мовi iснують дублетнi морфологiчнi форми, якi обидвi є нормативними, наприклад: по-украïнськи i по-украïнському, стола — столу та iншi. Iнодi з двох морфологiчних форм одна є бiльш вживаною, друга — вужча за сферою вживання, застарiла, пор.: дверями — дверми — дверима. Рiзнi форми того ж самого слова бувають неоднаковими — найчастiше однi з них належать до лiтературноï мови, iншi — до розмовноï. Пiд впливом розмовноï мови часом вживають ненормативнi форми слiв, пор.: по принциповим питанням, по всiм лiнiям, замiсть по принципових питаннях, по всiх лiнiях: У родовому вiдмiнку множини пишуть i говорять солдат замiсть солдатiв.

МОРФОЛОГIЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2916


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация