<< Главная страница

МОРФЕМНИЙ АНАЛIЗ СЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2514


МОРФЕМНИЙ АНАЛIЗ СЛОВА — це подiл слова на значущi частини, з яких складається слово. Морфемний аналiз слiв виконувати в такiй послiдовностi:
1) зясувати, що означає аналiзоване слово;
2) встановити, до якоï частини мови воно належить;
3) встановити, яка форма (змiнна чи незмiнна) аналiзується;
4) у змiнному словi визначити флексiю й основу, пам'ятаючи, що:
а) не завжди флексiя стоïть в абсолютному кiнцi слова (пор. пятисот, дивляться, ходи-но);
б) не завжди флексiя позначається окремою буквою (пор.: гай
- гаï, соловей — солов'ï)]
в) змiнне слово може мати нульову флексiю (вiкон, рук, материн)]
5) визначити характер основи (вона може бути похiдною i непохiдною),
вичленувати службовi морфи шляхом зiставлення одно- корiнних i
одноструктурних слiв; закiнчувати аналiз основи знаходженням кореня.
Таке членування М.М. Шанський називає пронципом матрьошки.
У завдання морфемного аналiзу входить i визначення функцiï кожного з морфiв у словi.

МОРФЕМНИЙ АНАЛIЗ СЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2514


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация