<< Главная страница

МорфемIка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2512


МОРФЕМIКА — 1.Система морфем мови (коренiв, суфiксiв, префiксiв та iн.). 2. Роздiл науки про мову, який вивчає систему морфем мови i морфемну структуру слiв. Основним об'єктом морфемiки є морфема як компонент структури слова. Центральне поняття — чле- нованiсть. Завдання морфемного аналiзу полягають у з'ясуваннi чле- нованостi/нечленованостi певного слова, вираженнi межi мiж морфемами та простеженнi зв'язкiв мiж ними. Наука про укладання словникiв коренiв та афiксiв називається морфемографiєю.

МорфемIка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2512


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация