<< Главная страница

СЕМАНТИЧНИЙ СПОСIБ ТВОРЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2504


ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ СПОСIБ ТВОРЕННЯ полягає в роз-щепленнi колись полiсемiчного слова на кiлька омонiмiв:
1) корiнь (частина рослинного органiзму), корiнь (основна морфема),
корiнь (математичний знак);
2) встигати (= не спiзнюватися), встигати (добре вчитися);
3) номер (графiчний знак), номер (кiмната в готелi). Рiдше виникають
новi слова шляхом концентрацiï значення фра-зеологiзму в одному
опорному словi: пiсок (цукровий пiсок), температура (пiдвищена
температура). В обох цих рiзновидах лексико-семантачного
словотворення нове слово виникає в результатi розвитку старого
значення слова. Третiй рiзновид полягає в тому, що iснуючому в
мовi слову дається значення, нiяк не зв'язане з основним:
Чайка (легковий автомобiль), Рубiн»,
Електрон»(хоподнпьтт), Зiрочка»(кiнотеатр). При лексико-
семантичному словотвореннi нових фонетичних одиниць не
виникає; створюются новi щодо змiсту слова.

СЕМАНТИЧНИЙ СПОСIБ ТВОРЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2504


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация