<< Главная страница

ЛЕКСИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2914


ЛЕКСИЧНI НОРМИ — це норми слововживання, прийнятi в сучаснiй украïнськiй лiтературнiй мовi. Вони регулюють вибiр слова вiдповiдно до змiсту i мети висловлення. Наприклад, можна говорити рятувальник i не можна — рятiвник, якщо мовиться про посаду; правильно говорити украïнiка, а не украïнiстика, якщо йдеться про зiбрання творiв про Украïну. Украïнiстика ж — це украïнське мовознавство й лiтературознавство. Лексичнi норми швидше за iншi архаïзуються, змiнюються з часом, вiдбивають вплив живого говiркового мовлення. Так, останнiм часом поширилося слово лiдер у нашому внутрiшньому вжитку» щодо явищ життя суспiльства: лiдер молодi, лiдер демократiв, лiдер опозицiï лiдер змагань та iн. У 20-30- х роках i до 70-х рокiв перевагу вiддавали лексемi ватажок (ватажок комсомольцiв), що означала авангард, провiдна сила молодi. Знали також у 30-60-х роках вожатих, що очолювали пiонерськi загони, вели виховну роботу зi школярами. Неабияку роль в активiзацiï вживання iменника лiдер вiдiграла висока частотнiсть його у спортивному мовленнi. Сьогоднi слово лiдер означає не просто керiвника, а вищого на голову вiд iнших здiбного органiзатора i вмiлого працiвника, майстра своєï справи: Лiдер має не закликати, а чинити так, щоб його реальнi дiï ставали закликом до поступу (Б. Олiйник).

ЛЕКСИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2914


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация