<< Главная страница

КОРОТКI I ПОВНI ПРИКМЕТНИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2623


КОРОТКI I ПОВНI ПРИКМЕТНИКИ. Прикметники мають повну (членну) i коротку (нечленну) форму. У сучаснiй украïнськiй лiтера-турнiй мовi коротку форму у називному вiдмiнку однини чоловiчого роду мають присвiйнi та якiснi прикметники: батькiв, братiв, Мико- лин, Маринчин; варт, рад, певен, повен, винен, повинен, згоден, годен, готов, винуват, потрiбен, жив, здоров, ясен, зелен. Якiснi короткi прикметники вживаються переважно в усному розмовному мовленнi, фольклорi та поезiï у ролi присудка або означення: Вiн варт кращоï долi. I шумить, i гуде, дрiбен дощик iде (Нар. тв.). Повна форма прикметникiв називається ще членною, iсторично вона утворилася пiзнiше за допомогою вказiвних займенникiв iь, |а, ]е iз старiшоï форми нечленноï. Повна форма має два рiзновиди: стягнену, яка є звичайною, повсякденною, вживаною в усiх стилях (зелена, гостре, яснi), i нестягнену, яка виступає обмежено. У називному (знахiдному) вiдмiнку жiночого, середнього роду та у множинi ïï можуть мати якiснi прикметники. Зберiгається у мовi поезiï та фольклору: 7 широкую долину, i високую могилу, i вечiрнюю годину, i що снилось, говорилось — не забуду я» (Т. Шевченко).

КОРОТКI I ПОВНI ПРИКМЕТНИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2623


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация