<< Главная страница

КОДИФIКОВАНА НОРМА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2910


КОДИФIКОВАНА НОРМА — це офiцiйне визнання украïнськоï лiте-ратурноï мови й опис ïï у граматиках, словниках, довiдниках, що мають авторитет у суспiльствi. Кодифiкована норма стiйкiша вiд некодифiко- ваноï, особливо якщо кодифiкацiя вiдома широким колам населення. Кодифiкацiя вiдкриває можливiсть забезпечити бiльшу усталенiсть норми, попереднi напiвстихiйнi i нiбито не контрольованi ïï змiни. Так, розмовне мовлення наполегливо навязує носiям мови наго-лос (випадок, читання, квартал), та правильними є наступнi наголоси в словах випадок, чита'ння, квартал, що зафiксованi в орфоепiчних словниках, якi служать довiдниками нормативноï вимови i нор-мативного наголосу. В орфографiчних словниках подається перелiк слiв у ïх нормативному написаннi. Тлумачнi нормативнi словники теж вiдображають словниковий склад сучасноï украïнськоï мови i вiдомостi про нього подаються вiдповiдно до iснуючих мовних норм.

КОДИФIКОВАНА НОРМА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2910


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация