<< Главная страница

IнфIнIтив orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2615


IНФIНIТИВ (вiд лат. iпАпШуив — невизначений) — форма дiєслова, яка означає дiю, для якоï характернi такi загальнодiєслiвнi категорiï, як вид, перехiднiсть/неперехiднiсть, стан. Не вираженi у формi iнфiнiтива категорiï часу, способу, особи i числа. Завдяки меншiй категорiйнiй навантаженостi iнфiнiтив у багатьох мовах ви-користовується як словникова форма. Його називають також не-означеною формою дiєслова: читати, малювати, сидiти, спати, бiгати, наздоганяти, переглянути, розвеселити. iсторично в iндоєвропейських мовах iнфiнiтив становить собою форму iменi зi значенням дiï, що перейшла у парадигму дiєслова. У формi iнфiнiтива виступають усi дiєслова сучасноï украïнськоï мови. Формальним показником iнфiнiтива є суфiкс -ти. Дiєслова у формi iнфiнiтива вiдповiдають на питання що робити? що зробити?
У реченнi iнфiнiтив може виступати:
1) пiдметом (Життя прожити ~ не поле перейти);
2) присудком (А хлопець тiкати…»(О. Слiсаренко);
3) додатком (Командир наказав солдатам вiдступати);
4) означенням (Ухлопця зявилось бажання вчитися);
5) обставиною мети (Артисти залишилися в селi давати концерт). В
украïнськiй мовi форми iнфiнiтива можуть вживатися, подiбно до
iменникiв, iз зменшено-пестливими суфiксами: ïстоньки,
спаточки, питки, тутоньки, хлюпоньки. Такi iнфiнiтиви не мають
спiввiдносних вiдмiнюваних форм дiєслова.

IнфIнIтив orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2615


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация