<< Главная страница

ГРУПА ПРИСУДКА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2713


ГРУПА ПРИСУДКА. До групи присудка вiдносять такi другоряднi члени речення, як: додаток (див. ДОДАТОК), означення (див. ОЗНА-ЧЕННЯ), обставина (див. ОБСТАВИНА), прикладка (див. ПРИКЛАД-КА).
Iснує традицiя простi, складнi або комбiнованi словосполучення з головним компонентом присудком називати групою присудка: Бiжить швидко, Читає йому книгу iз захопленням; Я хочу на озеро Свiтязь, в туман таємничих лiсiв (Л. Костенко).

ГРУПА ПРИСУДКА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2713


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация