<< Главная страница

ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2597


ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ — узагальнене мовне значення, що при-таманне ряду слiв, словоформ, синтаксичних конструкцiй i яке регу-лярно виражається у мовi. У сферi морфологiï це загальнi значення слiв як частин мови. У сферi синтаксису це значення предикативностi, а також рiзнi вiдношення компонентiв словосполучень i речень як абстрактних граматичних зразкiв. У морфологiï граматичне значення характеризується регулярним формальним вираженням (закiнчення -ою (рукою, ногою) — граматичне значення орудного вiдмiнка iменникiв першоï вiдмiни). Несамостiйнiсть граматичного значення виявляється ще й у тому, що його змiст не може бути виражений сам по собi, незалежно вiд лексичного значення, яке воно супроводжує.

ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2597


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация