<< Главная страница

ГовIрка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2444


ГОВIРКА — дiалектне утворення, яке характеризується однорiднiстю лексичноï, фонетичноï i граматичноï системи. Охоплює територiю одного або кiлькох сумiжних населених пунктiв. Вживається у сполученнi з назвою цiєï невеликоï, як правило, територiï: напр., говiрка с. Успенiвки Марийського району Донецькоï областi. Можливе поширення не однiєï говiрки в одному населеному пунктi. Часто таке явище є результатом компактного переселення носiïв материнських говiрок у рiзнi частини одного населеного пункту.

ГовIрка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2444


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация