<< Главная страница

ГIперизм orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2439


ГIПЕРИЗМ — мовне явище, яке виникає внаслiдок намагання уникнути таких фонетичних рис, якi у свiдомостi носiïв говiрки помилково сприймаються як ненормативнi, нелiтературнi. Явище гiперизму найчастiше спостерiгається на межi дiалектних груп i у мiсцях переселення з територiï поширення iнших дiалектiв. Напр., у говiрках, що межують iз акаючими говiрками, засвiдчується замiна нормативного [а] на [о]: огрондм, обрикоса.

ГIперизм orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2439


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация