<< Главная страница

ДРУГОРЯДНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2723


ДРУГОРЯДНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Граматична основа (пiдметi при-судок) двоскладного та односкладного речення поширюється другорядними членами — додатками (див. ДОДАТОК^ означеннями (див. ОЗНАЧЕННЯ), обставинами (див. ОБСТАВИНА), прикладками (див. ПРИКЛАДКА):
Пiсню калинову я складаю знову… (В. Сосюра). — додаток, означення, пiдмет, присудок, обставина. У структурному планi другоряднi члени речення поширюють основу речення, а в комунiкативному — доповнюють повiдомлення iнформацiєю, характеризують предмети, вказують на рiзнi обставини, при яких вiдбувається дiя. Другоряднi члени пояснюють головнi або iншi другоряднi члени й синтаксично залежать вiд пояснюваних слiв. Термiн другорядний означає лише те, що член речення є синтак-сично залежним (вiд пiдмета чи присудка). В iнформативному планi саме вiн може бути найголовнiшим у реченнi: Сидить там ясен сокiл-бiлозерець, Квилить вiн, жалiбненько проквиляє» (М. Рильський) (присудок, обставина, означення, пiдмет, прикладка, присудок, пiдмет, обставина, присудок); Янек напiвдрiмав, напiвмрiяв про своє майбутнє» (3. Тулуб) (пiдмет, присудок, присудок, означення, додаток).

ДРУГОРЯДНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2723


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация