<< Главная страница

ДОДАТОК ПРЯМИЙ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2719


ДОДАТОК ПРЯМИЙ. Прямий додаток називає предмети, процеси, стани, на якi безпосередньо переходить дiя, повнiстю ïх охоплює або є джерелом ïх виникнення. Найчастiше виражається знахiдним безприйменниковим вiдмiнком iменника, сполучається з перехiдни- ми дiєсловами: I серце на якийсь час кривди забуде, забуде економа, поикажчи- ка…( М. Стельмах). Прямий додаток є конструктивно необхiдним. Для вираження пря-мого додатка може використовуватися родовий безприйменниковий вiдмiнок:
1) при дiєсловi iз запереченням: Соняшники зовсiм не ворушаться й
нiкуди не повертають голiв» (Ю. Яновський);
2) коли дiя переходить не на весь предмет, а лише на якусь його
частину: Мама попросила сина купити ПОРОШКУ:
3) якщо iменник позначає неживий предмет i залежить вiд
предикативного слова у безособовому реченнi: Чомусь аж шкода
зробилося цiєï рослини (. Ле).

ДОДАТОК ПРЯМИЙ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2719


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация