<< Главная страница

ДIприслIвник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2603


ДIПРИСЛIВНИК — невiдмiнювана дiєслiвна форма, яка, вказуючи на додаткову дiю, пояснює в реченнi основне дiєслово: Легкi хвилi набiгали на камiнь, утворюючи навколо нього мереживо пiни (О. Донченко). Цiй дiєслiвнiй формi властивi ознаки дiєслова i прислiвника. До дiєслiвних ознак належать такi: вид — дiєприслiвники можуть бути недоконаного (пишучи, малю-ючи) i доконаного виду (написавши, витерши) перехiднiсть / неперехiднiсть — зберiгають здатнiсть керувати за-лежним словом (пишучи статтю, загравши мелодiю, але стоячи)', може пояснюватися прислiвником (правильно вiдповiдаючи). Як i прислiвник, дiєприслiвник є незмiнним, виступаючи в реченнi в ролi залежних слiв, поєднується з пояснювальними словами способом прилягання i найчастiше вживається в ролi обставини. Дiєприслiвники недоконаного виду утворюються вiд дiєслiвних основ теперiшнього часу за допомогою суфiкса -чи. При утвореннi дiєприслiвника вiд дiєслова першоï дiєвiдмiни суфiкс -чи усклад- нюється голосним у(ю), а вiд дiєслова другоï дiєвiдмiни — а(я): несуть — несучи, беруть — беручи, косять — косячи, бачать — бачачи. Дiєприслiвники доконаного виду утворюються вiд основи iнфiнiтива за допомогою суфiкса -ши, -вши. Коли дiєслiвна основа закiнчується на голосний звук, вживається суфiкс -вши, а якщо на приголосний — суфiкс -ши: побачити — побачивши, сказати — сказавши, принести — принiсши, привезти — привiзши. Дiєприслiвники як недоконаного, так i доконаного виду можуть вживатися з часткою -сь (iнколи -ся). Дiєприслiвник разом iз залежними вiд нього словами утворює дiєприслiвниковий зворот, який у реченнi завжди видiляється комами.

ДIприслIвник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2603


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация