<< Главная страница

ДЕРИВАЦIЯ ЛЕКСИЧНА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2493


ДЕРИВАЦIЯ ЛЕКСИЧНА — словотвiр, при якому твiрна база i похiдне належать до однiєï й тiєï ж частини мови: камiнь — каменяр, дорога — роздорiжжя, пам'ятати — опам'ятатися. У лексичнiй деривацiï розрiзняють мутацiйний i модифiкацiйний словотвiр. При мутацiйному словотворi виникає нове лексичне значення слова (рука — рукав, скло — скляр). При модифiкацiйному словотворi семантичного змiщення у похiдному не спостерiгається. Мiняється емоцiйне забарвлення, граматичнi ознаки, стилiстичнi властивостi (вiл-волик, голос — голосочок, голосище).

ДЕРИВАЦIЯ ЛЕКСИЧНА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2493


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация