<< Главная страница

ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2899


ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Це структурно-органiзуючi елементи речен-ня, якi вступають у структурнi, синтаксичнi звязки мiж собою. Традицiйно видiляють головнi члени речення — пiдмет i присудок, що утворюють синтаксичний центр (див. ПIДМЕТ, ПРИСУДОК, ГОЛОВНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ); другоряднi — означення, додаток, прикладку, обставини часу, мiсця, причини, умови, допусту, мети, мiри i ступеня, способу дiï (див. ДРУГОРЯДНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ). Члени речення вичленовуються з речення як його будiвельнi компоненти, що характеризуються певним значенням. Поза реченням члени речення не iснують. Головнi члени речення виражають основну думку. Другоряднi члени речення доповнюють i конкретизують ïï. Наприклад: Попереду зблиснуло озерце» (Ю. Мушкетик); Безжальний час не владний над мовою людською» (П. Загре- бельний).

ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2899


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация