<< Главная страница

Число orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2667


ЧИСЛО -граматична категорiя, яка виражає кiлькiснi характерис-тики предметiв думки. Число — один з виявiв бiльш загальноï мовноï категорiï кiлькостi. Категорiя числа характерна для iменникiв, займенникiв, дiєслiв, прикметникiв, порядкових числiвникiв. Двокомпонентна структура категорiï числа виявляється в укра-ïнськiй мовi, де наявнi форми однини та множини. Ця структура є й найбiльш поширеною в iнших мовах. Iснують мовнi системи, в яких наявнi форми двоïни, троïни i т.д Числовi форми можуть мати рiзнi значення. Однина передає такi основнi значення:
1) одиничнiсть (У Володимира є книжка),
2) узагальненiсть (Студент повинен добре вчитися)',
3) позапарнiсть за числом (У вропi майже не залишилось родовищ нафти).
Для множини видiляють такi семантичнi типи:
4) збiрна множина (Вороги взяли бiйцiв у щiльне коло),
5) репрезентативна множина (Кравчуки виïхали на дану на цiпе
лiто)',
6) приблизна множина (Лише у вiсiмдесятi роки гонка озброєнь
почала стихати);
7) множина ввiчливостi при звертаннi до однiєï особи (Дякую
Вам за допомогу).

Число orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2667


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация