<< Главная страница

ЧАС ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2659


ЧАС ДIСЛОВА — граматична категорiя, яка виражає вiдношення дiï до моменту мовлення. Вона повязана iз фiлософською категорiєю часу, що позначає об'єктивно-реальну форму буття.
Дiєслiвна категорiя часу тiсно повязана з iншими граматичними категорiями дiєслова — особи, способу, стану. Загальна iдея часу
77
найповнiше виражається в дiєсловi-носiï динамiчноï ознаки, оскiльки час нерозривно повязаний з рухом, тобто дiєю. Дiя може вiдбуватися одночасно з моментом мовлення, може передувати йому або вiдбуватися пiсля нього. Графiчно це можна зобразити так:
Момент мовлення
<—————————&mda- sh;—— х———————&md- ash;————— >
Минуле Майбутнє
У сучаснiй украïнськiй мовi є чотири основних розмiри часу дiєслова:
1) теперiшнiй {Я iду вузькою стежкою додому)-,
2) минулий (Катерина прийшла на iспит заздалегiдь);
3) давноминулий (Колись давно ходив був на дискотеки)-,
4) майбутнiй (Завтра пiду до приятеля в лiкарню).
У сучаснiй украïнськiй мовi час може виражатися рiзними формами: простими (прочитаю), складними (читатиму-майбутнiй час) та складеними (давноминулий — був читав, майбутнiй — буду читати).
Категорiя часу тiсно повязана з категорiєю виду дiєслова, оскiльки форми теперiшнього часу можуть утворюватися лише вiд дiєслiв недоконаного виду, що є вiдбиттям обєктивноï реальностi — на момент мовлення ми ще не знаємо, чи дiя буде завершена.

ЧАС ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2659


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация