<< Главная страница

АТЛАС ЛIНГВIСТИЧНИЙ (АТЛАС ДIАЛЕКТОЛОПЧНИЙ) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2435


АТЛАС ЛIНГВIСТИЧНИЙ (АТЛАС ДIАЛЕКТОЛОПЧНИЙ) — систе-матизований збiрник дiалектологiчних карт певноï територiï. На дiа- лектологiчних (лiнгвiстичних) картах за допомогою системи спецiальних позначок вiдображається локалiзацiя (мiсце функцiонування) мовних явищ, окреслюється територiя ïх поширення. Особливо наочно вiдбиваються на картi дiалектнi вiдмiнностi. Для того, щоб рiзнi карти могли порiвнюватися, у атласi дотримуються єдиноï сiтки населених пунктiв, тобто рiзнi дiалектнi явища вивчаються в одних i тих же говiрках. Лiнгвiстичнi атласи розрiзняються за обсягом охоплення територiï поширення нацiональноï мови i можуть бути регiональними (див., напр.: Дзендзелiвський Й.О. Лiнгвiстичний атлас украïнських народних говорiв Закарпатськоï обл. УРСР / Лексика. — Ужгород, 1956 — 1960. — Ч. I — II) i загальномовними (див.: Атлас украïнськоï мови: В 3-х т. — Т. 1.- Полiсся, Середня Надднiпрянщина i сумiжнi землi. — К.: Наук, думка, 1984. — 391 карта; Т. 2. — Волинь, Надднiпрянщина, Закарпаття i сумiжнi землi. — К.: Наук, думка, 1988. -407 карт).

АТЛАС ЛIНГВIСТИЧНИЙ (АТЛАС ДIАЛЕКТОЛОПЧНИЙ) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2435


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация