<< Главная страница

Арха&IUML;зми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2355


АРХАÏЗМИ (гр. арсЬаiов — стародавнiй) — рiзновид застарiлих слiв. Архаïзми називають iснуючi в сучаснiй дiйсностi предмети i явища. Але з певних причин у сучаснiй мовi архаïзми витiснились з активного вжитку iншими словами: свiчадо (дзеркало), пiïт (поет), лицедiй (актор), студей (студент), шуйця (лiва рука), сiча (битва), глаголити (говорити), всує (даремно). Буває, що архаïчним стає лише значення слова, якщо це слово набуло в сучаснiй мовi нового смислу. Так, наприклад, слово гостинець (подарунок) належить до активного словника сучасноï украïнськоï мови. Проте це слово має ще й iнше, застарiле значення: гостинець — великий битий шлях. Архаïзми використовуються в художньому i публiцистичному стилi, де виконують рiзнi стилiстичнi функцiï: допомагають письменниковi передати колорит епохи, служать засобом мовноï характеристики героя, створюють тон урочистостi, пiднесеностi i iн.

Арха&IUML;зми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2355


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация