<< Главная страница

АнтонIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2353


АНТОНIМИ (гр. anti — проти i onyma — iмя) — слова однiєï частини мови, що мають протилежнi значення: говорити — мовчати, добрий — злий, рано — пiзно. Щоб мати протилежнi значення, слова повиннi спiввiдноситись за своïм лексичним значенням. Наприклад, антонiми свiтлий — темний означають колiр, гiркий — солодкий — смак, вверх — вниз — простiр, сьогоднi — завтра — час, багато — мало — кiлькiсть. Антонiми, як правило, групуються парами. Якщо слово багатозначне, то кожне значення може мати свою антонiмiчну пару: свiжий хлiб — черствий, свiжа сорочка — брудна, свiже молоко — кисле. Антонiми бувають рiзнокореневi i однокореневi. Однокореневi антонiми мають однаковi коренi, а протилежнiсть значення досягається префiксами: уважний — неуважний, заходити — виходити, правда — неправда. В рiзнокореневих антонiмах протилежнiсть значення мiстiться в самому коренi: день — нiч, твердо — мяко, щастя — горе. Антонiми — це один iз засобiв виразностi в художньому текстi. Вони використовуються для зображення контрастних явищ: 5
Дивний у вереснi лiс — у ньому поряд весна i осiнь. Жовтий лист i зелена травинка Тепле сонце i холодна бiла райдуга. Тиша i пiсня» (К. Паустовський). На зiставленнi антонiмiв будується така стилiстична фiгура, як антитеза: Ситий голодного не розумiє Антонiми використовуються для створення оксюморона (оскиморона). Це художньо- стилiстичний прийом, що полягає у спецiальному поєднаннi контрастних за значенням слiв для вираження єдиного поняття: солодка мука, бiдний багач, гiрка радiсть, Гукала тиша рупором перонним» (Л, Костенко).

АнтонIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2353


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация