<< Главная страница

ЯКIСНI ПРИКМЕТНИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2669


ЯКIСНI ПРИКМЕТНИКИ — це такi прикметники, що вказують на ознаку, яка сприймається безпосередньо i при порiвняннi може ви-ражатися бiльшою або меншою мiрою. Цi прикметники означають такi властивостi, якi сприймаються органами чуття: Зелений колiр дiє на людину заспокiйливо; Не всi люблять солодкий чай; Мати принесла дивовижно запашну квiтку, Холодний вiтер пронизував до кiсток, просторовi ознаки: Молодих чекають далекi незвiданi дороги; Широкi лани простяглися перед очима , часовi ознаки: Тривалий час Миколу нiхто не помiчав; вiковi ознаки: Марина прийшла з молодшим братом; Старий дiд сидiв на припiчку i палив люльку, зовнiшню форму: Гостей запросили до круглого столу, фiзичнi якостi: Слiпий кобзар спiвав невiдому пiсню; загальну оцiнку: Кращоï оцiнки не можна навiть сподiватися. Ознаки i властивостi, якi передаються якiсними прикметниками, можуть виражатися бiльшою або меншою мiрою, тому цi прикметники здатнi утворювати ступенi порiвняння — вищий i найвищий А (зелений — зелен+iш(ий)', най+зеленiший). Деякi з них можуть мати короткi форми: зелен, годен, дрiбен. Вiд бiльшоï частини якiсних прикметникiв утворюються спiввiдноснi прислiвники на о, е: зелений — зелено, близький- близько, добрий — добре. З якiсними прикметниками можуть сполучатися прислiвники мiри i ступеня якостi, надзвичайно великий, досить широкий. Цi граматичнi ознаки властивi не всiм якiсним прикметникам. Так, вiд окремих з них не можна утворити зменшених i пестливих форм та iн. Це може залежати вiд семантичних, морфологiчних та стилiстич-них особливостей окремих слiв.

ЯКIСНI ПРИКМЕТНИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2669


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация